Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - spotkanie konsultacyjne Brynica

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym komunikacji publicznej - autobusowej do wsi Brynica.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku o godzinie 19:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej  w Brynicy.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców Brynicy o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji w ramach zapewnienia komunikacji publicznej. Na spotkaniu zostaną przedstawione planowane rozwiązania w zakresie rozwoju transportu publicznego (komunikacja MZK).

Podczas konsultacji mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie, wskazać główne potrzeby i problemy w zakresie transportu publicznego oraz wskazać zmiany, które ich zdaniem usprawnią poruszanie się po terenie naszej gminy.

 

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Wersja XML