Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rolnictwo

Na obszarze gminy najczęściej występują gleby pseudobielicowe, brunatne wyługowane i kwaśne, czarne ziemie, mady, torfowe i murszowo - torfowe. bonitacja tych gleb jest średnia i słaba - IV, V, VI klasy. Ogółem gmina posiada średnie warunki przydatności gleb dla produkcji rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej wynosi 68,5 pkt, co stawia gminę na 39 miejscu w woj. opolskim.

Głównie uprawianą rośliną jest pszenżyto, jęczmień i pszenica. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej oraz drobiu.

Zatrudnienie w rolnictwie znajduje 20 % ogółu mieszkańców. W gminie są 1524 gospodarstwa indywidualne. Większość z nich to gospodarstwa rozdrobnione, o pow. do 5 ha.

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Gmina Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
tel. +48 77 42 70 533
fax +48 77 42 15 024
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8082463
w tym miesiącu: 33157
dzisiaj: 2198

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1