Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabawa taneczna organizowana przez stowarzyszenie "Animator"

Logo projektu stowarzyszenia Animator

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie " Zabawa taneczna integrująca mieszkańców z grup defaworyzowanych i zagrożonych w gminie Łubniany wraz z otwarciem wystawy przyrodniczej” realizowane w ramach projektu grantowego „Akcje edukacyjne i integracyjne” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


OGŁOSZENIE

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany „ANIMATOR” projektu „Zabawa taneczna integrująca mieszkańców z grup defaworyzowanych i zagrożonych w gminie Łubniany wraz z otwarciem wystawy przyrodniczej”

zapraszamy na

bezpłatną

zabawę taneczną dedykowaną grupom defaworyzowanym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym

która odbędzie się dnia:

17 listopada 2018 r. w Dąbrówce Łubniańskiej

w sali „u Bolka”

o godzinie 19.00

W programie otwarcie wystawy poświęconej przyrodzie i jej wpływowi na przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zabawa taneczna z muzyką na żywo. Przewidziany jest także bezpłatny poczęstunek dla uczestników.

Wersja XML