Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DOT. UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2018 ROKU

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 58/2018/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubniany – w roku 2018”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20 331,42 zł. Kwota dotacji wyniosła 17 281,70 zł i pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 3 049,72 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 52,75 Mg (3 024,80 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 17 posesji położonych na terenie Gminy Łubniany.

Wersja XML