Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSZOK - Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1139 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany udostępnia informację o:

I. prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

II. adresie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łubniany:

Masów, ul. Kolanowska 3

III. dniach i godzinach przyjmowania odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Wtorek – 15:00 - 19:00

Środa – 08:00 - 14:00

Czwartek – 15:00 - 19:00

Piątek – 08:00 - 14:00

Sobota – 8:00 - 14:00

Szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie określa jego regulamin – PDF    Zarządzenie Nr 149 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28-10-2020 w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie

Wersja XML