Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura

INFRASTRUKTURA DROGOWA :

System komunikacyjny gminy tworzy:

Układ kolejowy - trasy linii kolejowych 2-giej klasy:

Układ drogowy:

Tak więc powiązania komunikacyjne międzygminne, połączenia z siedzibą gminy, a także miastem wojewódzkim - Opolem są korzystne.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Cały obszar gminy Łubniany jest zwodociągowany - długość sieci wodociągowej wynosi 116,8 km.

Brakuje zorganizowanego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków komunalnych, dlatego też ścieki z obiektów komunalnych wywożone są do oczyszczalni w sąsiednich gminach. Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kępa.

W gminie istnieje system melioracyjno - odwodnieniowy w postaci sieci rowów o łącznej długości 126,3 km.

Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne wn. 110 KV (Dobrzeń - Ozimek) oraz sieć niskich napięć. Główne zasilanie jest siecią 15 KV wyprowadzonych z GZP Opole - Zakrzów.

Teren gminy przecina gazociąg wysokiego ciśnienia (6,3 MPa) relacji Opole - Kępno.

Gmina jest całkowicie objęta siecią telefoniczną , za wyjątkiem jednej ulicy ( Kosowce ) w Dąbrówce Łubniańskiej gdzie Telekomunikacja nie zapewniła warunków technicznych dla sieci. Ponadto we wszystkich sołectwach ustawione zostały aparaty telefoniczne ogólnego dostępu.

Wersja XML

Gmina Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
tel. +48 77 42 70 533
fax +48 77 42 15 024
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8082724
w tym miesiącu: 33418
dzisiaj: 2459

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1