Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powstanie teren rekreacyjny w Dąbrówce Łubniańskiej.

             Dnia 18 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu została podpisana umowa w ramach programu PROW na lata 2007 – 2012 pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego reprezentowanym przez p. Romana Kolka – Wicemarszałka Województwa Opolskiego oraz p. Antoniego Konopkę – Członka Zarządu Województwa Opolskiego a Gminą Łubniany reprezentowaną przez Wójta Gminy Łubniany – p. Krystiana Baldy oraz Skarbnik Gminy Łubniany - p. Brygidę Cebula.

            W Urzędzie Gminy Łubniany złożone zostały trzy wnioski dotyczące realizacji ww. programu, m. in. wniosek z Łubnian, Grabia oraz Dąbrówki Łubniańskiej. Środki zostały przyznane na realizację terenu rekreacyjnego położonego w Dąbrówce Łubniańskiej. Pozostałe wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone pod względem merytorycznym, jednakże w obecnej chwili brak jest środków na ich wykonanie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 25.000 zł.

            Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie malowniczego terenu rekreacyjnego położonego przy rzece Bryniczanka w Dąbrówce Łubniańskiej. Teren ten przeznaczony będzie na organizowanie festynów oraz różnego rodzaju imprez sportowych. Powstanie m.in. boisko do piłki nożnej, niewielka plaża nad rzeką Bryniczanką oraz miejsce z przeznaczeniem na grillowanie. Nowo powstały teren wokół malowniczego krajobrazu rzeki Bryniczanki będzie stwarzał możliwość do przyjemnego spędzenia czasu z rodziną, jak i przyjaciółmi.

Wersja XML