Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowy na „Wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji”

W dniu 2 października 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łubnianach podpisane zostały umowy dot. „Wykonania systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w ramach projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”.

Urząd Gminy w Łubnianach na podstawie udzielonych pełnomocnictw przeprowadził postępowanie przetargowe oraz wybór wykonawcy.

Sygnatariuszami umowy byli proboszczowie Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja Ap. w Jełowej, Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Szczepana w Brynicy oraz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu – Węgrach oraz Pan Krzysztof Sendal - Prezes Zarządu wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Handlowo-Technicznego „SUPON” Sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje wykonanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów sygnalizacji włamania i napadu w kościołach wpisanych do rejestru zabytków tj.  w Kościele Parafialnym p.w. Św. Szczepana w Brynicy, kościele p.w. Św. Bartłomieja w Jełowej, w kościele p.w. Św. Mateusza w Kobylnie oraz kościele p.w. Św. Barbary w Kolanowicach.

W ramach systemu sygnalizacji pożaru zakłada się m. in. zakup centrali sygnalizacji pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych wewnętrznych, czujki optyczno-termicznej wielosensorowej, czujki ciepła, sygnalizatorów konwencjonalnych wewnętrznych i zewnętrznych. Natomiast system sygnalizacji włamania i napadu składać się będzie z pasywnych czujek dualnych o charakterystyce szerokokątnej (obserwacja kościoła) oraz kurtynowej (ochrona okien). Drzwi zabezpieczone będą czujkami magnetycznymi.

Łączna wartość umów podpisanych na realizację 3 zadań  w ramach przedmiotowej inwestycji wyniosła 301 207,65 zł.

Zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Wersja XML