Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DOT. UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (VIII NABÓR)

W ramach VIII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 47/2017/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 10 sierpnia 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany - VIII nabór”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15 735,91 zł. Kwota dotacji wyniosła 13 375,52 zł, z czego kwota 7 867,95 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 5 507,57 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 2 360,39 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 24,900 Mg (2 132,90 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 10 posesji położonych na terenie Gminy Łubniany.

Brak opisu obrazka

Wersja XML