Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminne jednostki organizacyjne

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
ul. Szkolna 1
Dąbrówka Łubniańska
46 - 024 Łubniany
tel. +48 77 402 04 85 - Dyrektor - Beata Bort
e-mail:

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką organizacyjną, która realizuje zadania własne gminy w zakresie oświaty.
Do zakresu działania Zespołu należy:

 1. obsługa finansowo - księgowa szkół i przedszkoli,
 2. naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowników jednostek oraz sprawozdawczość z tego zakresu,
 3. opracowanie przy współudziale dyrektorów szkół, planów rzeczowych i wydatków,
 4. organizacja obsługi kasowej wypłat gotówkowych dla poszczególnych jednostek zgodnie z ich zapotrzebowaniem,
 5. współdziałanie z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi realizacją polityki oświatowej gminy,
 6. koordynowanie spraw z zakresu oświaty.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Opolska 53 a
46 - 024 Łubniany
tel. +48 77 421 19 58
fax: +48 77 421 19 58 wew. 25
e-mail:
http://lubniany.ops.com.pl
adres skrzynki podawczej na portalu ePUAP: /p628sges06/SkrytkaESP

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Łubniany realizujący zadania:

 1. Wynikające z ustawy z dnia 8.03.1990 r. o Samorządzie Terytorialnym
 2. Wynikające z ustawy z dnia 12.03.2004 r. o Pomocy Społecznej
 3. Wynikające z innych ustaw

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom,w szczególności z powodu:

Funkcja

Nazwisko

Imię

Nr telefonu

e-mail

Kierownik

Nalewaja

Agata

(+48) 77 4211958

Pracownik socjalny

Polok

Regina

(+48) 77 4211958


Łubniański Ośrodek Kultury
ul. Opolska 49
46 - 024 Łubniany
tel. +48 77 421 50 96
e-mail: 
https://lubnianskiosrodekkultury.pl

Do podstawowych zadań Łubniańskiego Ośrodka Kultury należy:

Wersja XML