Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Referat Organizacyjny

Lok. nr 17, 18, 25, 26

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:


Referat Finansowy

Lok. nr 12, 13, 14, 15, 16

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:


Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Lok. nr 2, 3

Do zadań pracowników referatu należą:


Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

Lok. nr 1, 5, 11

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:


Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Lok. nr 9, 10, 10A, 10B

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:


Referat Promocji i Turystyki

Lok. 22

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:


Referat Inwestycji i Rozwoju

Lok. 4, 19

W zakresie obowiązków pracowników referatu leży:


Samodzielne stanowisko ds. kadr

Lok. 17

W zakresie obowiązków pracownika leży:

Wersja XML

Gmina Łubniany
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
tel. +48 77 42 70 533
fax +48 77 42 15 024
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 8082716
w tym miesiącu: 33410
dzisiaj: 2451

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1