Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt. pojemników na popiół

UWAGA! W okresie od października do kwietnia każdy właściciel nieruchomości zbierający odpady w sposób selektywny zobowiązany jest do gromadzenia czystego i suchego popiołu z palenisk domowych w oddzielnych pojemnikach oznakowanych „POPIÓŁ”. Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie wyposażyć nieruchomość w pojemnik (od 120 l do 240 l o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej zgodnej z PN-EN 840-1) w dowolnym kolorze, który należy oznaczyć napisem „POPIÓŁ”. Pojemnik z popiołem odbierany będzie w terminie odbioru pojemnika na odpady zmieszane.

Wersja XML