Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA DOT. UZYSKANEGO DOFINANSOWANIA Z WFOŚIGW W OPOLU NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (VII NABÓR)

W ramach VII naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Łubniany otrzymała na podstawie umowy Nr 264/2016/G-35/OZ-ZOA/D z dnia 16 sierpnia 2016 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łubniany - VII nabór”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 23 596,59 zł. Kwota dotacji wyniosła 20 057,10 zł, z czego kwota 11 798,29 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 8 258,81 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków budżetu Gminy Łubniany (kwota 3 539,49 zł). W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 44,820 Mg (3 903,00 m2 płyt azbestowo – cementowych falistych) z 27 posesji położonych na terenie Gminy Łubniany.

Brak opisu obrazka

Wersja XML