Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Łubniany - 26.09.2016 r.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łubniany.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sil i srodków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdzialania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstramalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagoposdarowania pzrestrzennego wsi Jełowa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania pzrestrzennego wsi Kępa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg gminnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehablitacji i Rekreacji - część południowa".

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie powiatu opolskiego - etap II oraz budowa centrum pzresiadkowego w Gminie Lewin Brzeski".

Wersja XML