Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze Gminy

Wójt Gminy Łubniany - Paweł Wąsiak

Paweł Wąsiak.jpeg

Urodzony w 1977 roku. Od 2007 zamieszkuje wraz z żoną Joanną i trzema córkami w Luboszycach. Jest absolwentem politologii z filozofią na Uniwersytecie Szczecińskim, część studiów realizował na Uniwersytecie w Bari, we Włoszech. Ukończył też zarządzanie projektami na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzanie gospodarką oraz zarządzanie polityką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów pracował na wszystkich szczeblach samorządu: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Był m.in. współzałożycielem i kierownikiem pierwszego na Opolszczyźnie centrum integracji społecznej w Polanowicach, następnie wiceburmistrzem Byczyny (gmina znajdowała się wówczas w bardzo dobrej sytuacji finansowej), był ekspertem podkomisji sejmowej przy tworzeniu ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz członkiem komitetu akredytacyjnego ds. standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2012 objął stanowisko dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który tworzył od podstaw i rozwijał. Za to otrzymał nominację redakcji Nowej Trybuny Opolskiej na Człowieka Roku w kategorii "Biznes", a następnie został laureatem finału wojewódzkiego tej nagrody. W czasie całej swojej zawodowej kariery pozyskał łącznie 13 mln zł unijnych funduszy na wiele innowacyjnych projektów. Ma też doświadczenie w koordynowaniu różnych projektów, w tym inwestycyjnych. 23 listopada 2018 r. został zaprzysiężony na wójta Gminy Łubniany.

Zastępca Wójta Gminy - Mariusz Piestrak

Mariusz Piestrak.jpeg

Mariusz Piestrak jest absolwentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym wcześniej ukończył nauki polityczne i europeistykę. Doświadczenie w obszarze wszelkich projektów zewnętrznych zdobywał w opolskim Urzędzie Miasta, współpracując z obecną wiceprezydent Opola – Małgorzatą Stelnicką. Wcześniej pracował w wydziale zajmującym się budowaniem strategii rozwoju miasta. Ma też w swoim cv prowadzenie własnego biznesu, kierowanie ośrodkiem medycznym, aktywność w tzw. trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych oraz pracę asystenta europosłanki Lidia Geringer de Oedenberg. W Urzędzie Gminy Łubniany zastępca wójta - oprócz kierowania Referatem Inwestycji i Rozwoju – będzie nadzorował pracę Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

Sekretarz Gminy - Piotr Pośpiech

Piotr Pośpiech Sekretarz2.jpeg

Skarbnik Gminy - Joanna Marciniak

Skarbnik Gminy - Joanna Marciniak

Wersja XML