Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akty prawne

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1454
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001454

Uchwały Rady Gminy Łubniany:

XXXII/240/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXXII 240 21
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/2218/

XXX/219/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr XXX 219 21
https://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1626

XXVI/186/21 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-01-2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXVI 186 21
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2021/234/

XIX/136/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Uchwała Nr XIX 136 20
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1480/

XIX/135/20 Radu Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Uchwala Nr XIX 135 20
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1479/

Nr XIX/134/20 Rady Gminy Łubniany z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwala Nr XIX 134 20
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2020/1478/

Nr IX/56/19 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr IX/56/19

Nr VIII/48/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr VIII/48/2019

Nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20-05-2019 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Uchwała Nr VIII/47/2019

Nr VIII/46/2019 z dnia 20-05-2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ora ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr VIII/46/2019

Nr XXXIX/274/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXXIX/274/18

Nr XXXIX/273/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXXIX/273/18

Nr XXXVI/255/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXXVI/255/18

Nr XXXVI/254/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXXVI/254/18

Uchwała Nr XV/105/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (obowiązuje od 1 lipca 2016 r.)
Uchwała Nr XV 105 16.pdf
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=811

Uchwała Nr XV/106/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany (obowiązuje od 1 lipca 2016 r.)
Uchwała Nr XV 106 16.pdf
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=812

Nr IX/68/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Uchwała Nr X 68 15  
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2125

Nr V/30/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr V 30 15.pdf 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=467

Nr V/31/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany
Uchwała Nr V 31 15.pdf 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=468

Nr V/32/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr V 32 15.pdf 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=469

 Nr V/33/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Uchwała Nr V 33 15.pdf
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=470

Nr XXXV/257/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
Uchwała Nr XXXV 257 14.pdf 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=558

Nr XXXV/256/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany 
Uchwała Nr XXXV 256 14.pdf 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=557

Nr XXXII/230/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany 
Uchwała Nr XXXII.230.13.pdf
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2583

Wersja XML