Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Łubniany

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (np. radia, telewizory, telefony komórkowe, komputery, pralki, lodówki, zużyte świetlówki, drobny sprzęt AGD)  właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać bezpłatnie w określonych poniżej terminach do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

TERMINY

MIEJSCOWOŚCI

Jełowa

ul. Wolności – parking naprzeciw plebanii

Brynica

ul. Powstańców Śląskich – plac Arnstein

Łubniany

ul. Opolska – parking przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

Luboszyce

ul. Szkolna – plac przy Publicznej Szkole Podstawowej

Termin

1.09.2016

/czwartek/

w godz. 8:00 – 18:00

15.09.2016

/czwartek/

w godz. 8:00 – 18:00

  27.09.2016

/wtorek/

w godz. 8:00 – 18:00

28.09.2016

/środa/

w godz. 8:00 – 18:00

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust.1). Również prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu (art. 42a).

Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach zbiórki:

Wywóz Nieczystości Oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Kosmowskiej 6/94,
42-224 Częstochowa tel. 774651509, 774008088

Rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Firmy i adresy podmiotów dostępne są pod adresem http://rzseie.gios.gov.pl

Wersja XML