Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informator - adresy stron internetowych

GMINA

OŚWIATA:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jełowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Luboszycach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach

Publiczne Przedszkole w Łubnianach

Publiczne Przedszkole w Kępie

SOŁECTWA:

Sołectwo Biadacz

Sołectwo Brynica
Sołectwo Kolanowice  
Sołectwo Dąbrówka Łubniańska
Sołectwo Łubniany

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatkowo - Gminna Spółka Wodna 

GMINA PARTNERSKA
www.arnsteiner-partnerstaedte.de

SPORT

SOCCER COLLEGE Szkółka Piłkarska 

POWIAT

Powiat Opolski
LGD Stobrawski Zielony Szlak

WOJEWÓDZTWO

Urząd Wojewódzki w Opolu
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Regionalny portal informacji turystycznej 

KRAJ

Portal Obywatel.gov
Portal informacyjny GUS


 
Wersja XML