Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołtysi - numery telefonów

Lp.
Imię i nazwisko
Sołectwo
Nr tel.
1.
Konrad Pietrek
Kępa
 
77 456-86-12
 
2.
 
Waldemar Brisch
 
Kolanowice
695 644 025
 
3.
Arnold Cebula
 
Kobylno
 
77 421 14 64
4.
Damian Mencel
Grabie
 
77 421-12-30
 
5.
Waldemar Kalina
Biadacz
 
77 421-55-51
 
6.
Marek Ciernia
Brynica
 
77 421-56-28
 
7.
Anna Górka
Masów
 
698 973 686
 
 
8.
Krzysztof Deinert
Luboszyce
 
721 218 000
 
 
9.
Ewald Fila
Jełowa
 
77 421-11-07
 
10.
Wojciech Zapotoczny
Dąbrówka Łubniańska
 
505 498 423
 
11.
Anna Cuda
 
Łubniany
 
 
532 833 940
 

Konsultacje społeczne dotyczące wzorcowego projektu statutu sołectw Gminy Łubniany

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 23 września 2019 r.

Wójt Gminy Łubniany zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest projekt statutów poszczególnych sołectw Gminy Łubniany. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekt statutu sołectw dostępny jest na stronie internetowej www.lubniany.pl, w zakładce „Sołtysi numery telefonów”, na tablicach ogłoszeń sołectw, u sołtysów oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łubniany.

Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców prosimy składać pisemnie na formularzu w terminie od dnia 30 września 2019 r. do dnia 07 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 101, 46-024 Łubniany w sekretariacie pok. 18 w godzinach urzędowania lub pocztą elektroniczną na adres: rada@lubniany.pl

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

Wersja XML