Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzielnicowi

Dzielnicowi pełniący dyżur w Gminie Łubniany:

Imię i Nazwisko Telefon kontaktowy / e-mail

Miejscowości objęte rejonem

 

mł.asp.
Krzysztof Juryk
47 863 72 03
514 819 215
dzielnicowy.dobrzenwielki44@op.policja.gov.pl

Rejon Służbowy Nr 44

Brynica, Kobylno, Dąbrówka Łubniańska
Kobylno Niwa, Grabie, Kosowce, Jełowa, Surowina

mł.asp.
Krzysztof Juryk

47 863 72 03
514 819 215
dzielnicowy.dobrzenwielki43@op.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 43

Łubniany, Kolanowice, Biadacz, Luboszyce, Kępa, Masów

Przyjęcia interesantów w punkcie przyjęć w Luboszycach przy ul. Opolskiej:

Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim
46-081 Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 54
pokój nr 105

Wersja XML