Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA

W związku z upływem terminu ważności Opolskich Kart Rodziny  wraz z końcem roku kalendarzowego oznaczonego hologramem na Karcie, z wyjątkiem Karty dla Seniorów, które wydawane są bezterminowo, zawiadamia się, iż ważność Karty można przedłużyć w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, lok. 19  lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Podstawą do przedłużenia Karty jest wypełnienie przez Wnioskodawcę lub inną osobę pełnoletnią wymienioną we wniosku (widniejącą na Karcie) Oświadczenia dot. przedłużenia Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, jeżeli spełnione są kryteria (na dzień składania oświadczenia), o których mowa w "Regulaminie wydawania i użytkowania OKRiS". Hologramy na kolejne lata można otrzymać zarówno w Urzędzie Gminy Łubniany, jak i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Przy przedłużaniu ważności Karty należy mieć ze sobą taką ilość Kart, którą wydano rodzinie, celem przedłużenia terminu ważności na każdej z nich.

Wersja XML