Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH W DRODZE PRZETARGU

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana sprzedażą.

Wymagane dokumenty

Brak.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Można udzielić pełnomocnictwa - pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty

 1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
 2. Nabywca ponosi koszty zakupu nieruchomości, koszty notarialne i wieczysto-księgowe.

Termin załatwienia sprawy

 1. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny.
 2. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wniesiona za pośrednictwem Wójta do Wojewody Opolskiego. Skarga wnoszona jest w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 942).
Wersja XML