Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Numeracja porządkowa

HERB

 Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-592    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: geodezja@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

NUMERACJA PORZĄDKOWA

Miejsce

załatwienia sprawy

Pokój nr 11

Kto może załatwić sprawę?

Właściciel lub pełnomocnik.

Termin załatwienia sprawy Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
 2. Kopia mapy :zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej, projektu zagospodarowania terenu.

Załatwianie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie

Właściciel lub pełnomocnik - pełnomocnictwo pisemne.

Opłaty

Nie podlaga opłacie.

Dodatkowe informacje

Odbiór zawiadomienia może być:

 • osobisty przez wnioskodawcę,
 • przez upoważnioną osobę,
 • za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520).
 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.).

Formularz do pobrania

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Wersja XML