Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referat Organizacyjny

REFERAT ORGANIZACYJNY
Urząd Gminy Łubniany, pokój nr 17, 18. Telefon: 77 427 05 33, 77 427 05 34

Załatwiane sprawy:

  1. Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli (testament)
  2. Poświadczenie własnoręczności podpisu
  3. Poświadczenie kopii z oryginałem
Wersja XML