Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczystość „Złotych Godów”

HERB

 URZĄD STANU CYWILNEGO

46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104

telefon: 77/ 42-70-582    fax: 77/42-15-024

www.lubniany.pl    e-mail: usc@lubniany.pl

KARTA SPRAWY

UROCZYSTOŚĆ „ZŁOTYCH GODÓW’

Kto może załatwić sprawę?

Zgłoszenia może dokonać każdy, kto chce zgłosić jubileuszową parę na uroczystość.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki.

Wymagane dokumenty

 1. Odpis aktu małżeństwa jeżeli zawarte było poza Łubnianami,
 2. Dowody stwierdzające tożsamość.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje

 1. Medal z okazji „Złotych Godów” przyznawany jest przez Prezydenta RP tylko raz, za przeżyte w związku małżeńskim 50 lat.
 2. USC powiadamia o dacie i godzinie uroczystości pisemnie.

Podstawa prawna

 1. Art. 19 i art. 33 ust. 2a Ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 8.12.1992 (Dz.U.Nr 90, poz. 450)
 2. Rozporządzenie Prezydenta RP w sprawie szczegółowego trybu postępowania w  sprawie o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2007r Nr 151 poz.1075)

Formularz do pobrania

Nie dotyczy.

Wersja XML