Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłata za odbiór odpadów komunalnych

Uwaga! Z dniem 1.07.2014r. zmianie ulegają indywidualne numery rachunków bankowych. Nowe numery rachunków wskazane są na Państwa blankietach opłat dostarczanych wraz z nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

 • Gospodarka odpadami komunalnymi

  W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów. Zmiana przepisów polega na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarki odpadami ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację odpadów oraz mniejsze zaśmiecenie środowiska. 
  Data publikacji: 30-01-2013 11:27
Wersja XML