Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Baner Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego

Termin: 17.01.2019, g. 14:00

Miejsce: Urząd Gminy Łubniany

 1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
 2. Określenie zakresu działania Komisji.
 3. Propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 4. Propozycje zmian do uchwały budżetowej na 2019 r.
 5. Zmiana Uchwały Nr XXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany.
 6. Porozumienie z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z Gminy Łubniany w żłobku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.
 7. Sprawy bieżące.
Wersja XML